videos

Futurebody Tryon - vol 2

Pełny przegląd uchwytów TRYON z Łukaszem Kazmierczakiem.

Futurebody Tryon - vol 1

Pierwszy test uchwytu TRYON

Łukasz Kazmierczak i Robert Czarnocki – pierwszy test uchwytu TRYON, trening pleców.

… ręka jest tak dopasowana, że nie sposób nie robić idealnie.

powiedział Łukasz Kazmierczak